Rubriky
Základní vybavení

Ferratová brzda

Tlumič pádů, via ferrata set nebo ferratová brzda. Různé názvy, ale značí totéž a tvoří základ naší bezpečnosti. Tato pomůcka má několik vývojových variant. Pro běžného turistu zlákaného strmými stezkami má dnes ale smysl pouze aktuálně nejrozšířenější typ s páracím tlumičem pádů.

Set tvoří dvě karabiny (volte pohodlnější dlaňové), dva pružné popruhy, samotný párací tlumič a oko pro spojení se sedacím úvazkem.

Pro spojení se sedacím úvazkem se používá liščí smyčka. Při užití
se samostatným sedákem se váže na centrální jistící oko, v případě kombinace s hrudním úvazkem pak přes uzel spojovacího popruhu.

Výrobci často doporučují přední oko mezi pružnými popruhy používat s vhodnou karabinou pro odsedávání. Jelikož tato volná karabina pak svádí k vytvoření tzv. bypassu, což je na rozdíl od lékařského zákroku vpravdě smrtelný počin, preferuji samostatnou odsedku.

Via ferrata set

Pro méně zdatné existují varianty, kdy jednu z karabin nahrazuje jezdec fungující jako prusík. Usnadňuje zdolávání obtížných míst, minimalizuje délku případného pádu na délku pružného popruhu.

Upozornění: bez sedacího úvazku, ferratové brzdy a lezecké helmy nikdy na ferratu nevstupujte.

Pozn.: Na ilustračních fotkách je vybavení, které na ferratách skutečně používáme (nejedná se tedy o reklamní předměty/cílenou propagaci).